V podjetju Vodenje in svetovanje, Tadeja Kosovel s.p. cenimo zaupnost osebnih podatkov svojih strank, zato z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in odgovorno ter skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in Zakona o varstvu osebnih podatkov.

S to politiko zasebnosti vam želimo podati vse informacije, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov. V primeru, da imate v zvezi z obdelavo podatkov kakšno vprašanje, nam ga lahko posredujete na elektronski naslov info@mondbook.com.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov je upravljavec vaših osebnih podatkov podjetje:

Vodenje in svetovanje, Tadeja Kosovel s.p.

Mestinje 44B

3241 Podplat

Šmarje pri Jelšah

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

V podjetju Vodenje in svetovanje, Tadeja Kosovel s.p., nimamo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo le, če imamo za to ustrezno pravno podlago:

 • če ste za obdelavo podatkov podali soglasje,
 • če je obdelava podatkov potrebna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe,
 • če je obdelava podatkov potrebna za izvrševanje pogodbe,
 • če tako določa zakon,
 • če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec.
Soglasje posameznika

Če za obdelavo vaših podatkov nimamo druge ustrezne pravne podlage, moramo pred obdelavo podatkov za vsak posamezen namen pridobiti vaše soglasje. Posredovanje vaših podatkov je v tem primeru prostovoljno, ni povezano s sklenitvijo kakšnega posla, soglasje pa lahko kadarkoli prekličete, ne da bi to za vas imelo negativne posledice. Tako na primer na podlagi soglasja vaše osebne podatke obdelujemo za obveščanje o ugodnostih, izvedbo nagradnih iger in druge namene, za katere ste nam podali izrecno soglasje.

Izvajanje pogodbe

Ko se pri nas naročite na katero izmed naših storitev ali ko pri nas opravite nakup, je posredovanje vaših podatkov pogodbena obveznost, saj brez posredovanih podatkov ne moremo izpolniti pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja. Podatke v tem primeru obdelujemo le za namen izvajanja pogodbe (npr. dostava blaga, izvedba naročila in komunikacija, povezana z nakupom).

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti

V določenih primerih se vaši podatki obdelujejo, ker je to naša zakonska obveznost (npr. obvezna hramba računov).

Zakonit interes upravljavca

Osebni podatki se lahko obdelujejo tudi v primeru izkazanega zakonitega interesa upravljavca, vendar pod pogojem, da nad interesi upravljavca ne prevladajo vaši interesi ter vaše temeljne pravice in svoboščine. Na podlagi zakonitega interesa tako obdelujemo vaše podatke za naslednje namene:

 • razvoj in izboljšanje naših storitev,
 • tehnično vzdrževanje spletnih strani,
 • varovanje in zagotavljanje varnosti našega informacijskega sistema, zaupnih informacij, varnosti zaposlenih in premoženja družbe,
 • preprečevanje goljufij in morebitnih kaznivih dejanj,
 • reševanje morebitnih sporov in pritožb ter varovanja pravnih zahtevkov.

Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, obdelujemo v okviru vaših upravičenih pričakovanj, ki jih imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Pri obdelavi osebnih podatkov sledimo načelu sorazmernosti, kar pomeni, da o vas zbiramo samo tiste osebne podatke, ki jih potrebujemo za dosego namena, ki ga z obdelavo zasledujemo. V nadaljevanju si preberite, v katerih primerih obdelujemo vaše osebne podatke, katere podatke ter za katere namene.

Ob obisku spletne strani

Ob obisku naše spletne strani se o vas obdelujejo nekateri vaši osebni podatki preko piškotkov (IP, naslov, nastavitve brskalnika, vsebine, do katerih dostopate na spletni strani, datum dostopa, trajanje obiska, informacije o vrsti brskalnika in uporabljeni različici, uporabnikovem operacijskem sistemu).

Podatki se obdelujejo za naslednje namene:

 • nujno delovanje spletne strani,
 • zagotavljanje delovanja funkcij spletnega mesta,
 • izboljšanje uporabniške izkušnje,
 • prikazovanje oglasov, ki so za vas primerni in zanimivi.

Podatki, ki jih v te namene obdelujemo, se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa ali vašega soglasja, če ga podate. Nastavitev piškotkov lahko ob vsakem obisku spremenite na tej povezavi, kjer si lahko ogledate tudi roke hrambe posameznih piškotkov.

Ob registraciji na spletno stran

Registracija na našo spletno stran je prostovoljna. Če se registrirate, o vas obdelujemo podatke, ki nam jih posredujete za potrebe registracije (obvezni podatki): elektronska pošta in geslo. Po registraciji lahko v svoj račun vpisujete še naslednje podatke: naziv, ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov ter datum rojstva. V primeru, da v računu shranite navedene podatke, se ti podatki ob nakupu samodejno uporabijo za dokončanje spletnega nakupa. Podatke lahko v svojem računu spreminjate in urejate sami. Ob registraciji o vas obdelujemo še podatke o datumu registracije ter datumu zadnjega obiska.

Podatki se obdelujejo le za namen vodenja vašega uporabniškega računa ter omogočanja dostopa do podatkov o vaših preteklih nakupih.

Ob spletnem nakupu

Ob spletnem nakupu se vaši podatki obdelujejo na podlagi pogodbe (6/1(b) GDPR), posredovanje podatkov pa je pogodbena obveznost. Za izvedbo in dokončanje spletnega nakupa obdelujemo naslednje osebne podatke: naziv, ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, država, telefon in e-naslov. Poleg posredovanih podatkov obdelujemo še podatke o načinu plačila, naročenih izdelkih, znesku nakupa in načinu dostave.

Podatke obdelujemo le za namen obdelave vašega naročila, kot so dokončanje in potrditev naročila, dostava naročenih izdelkov, reševanje reklamacij in za drugo, z nakupom povezano komunikacijo. V ta namen se lahko z vašimi podatki seznanijo tudi tretje osebe, ki vaše podatke obdelujejo kot naši pogodbeni obdelovalci ali samostojni upravljavci podatkov. Če pri nakupu kot način prevzema izberete dostavo, bomo vaše podatke, ki so potrebni za dostavo, posredovali poslovnim partnerjem, ki bodo v našem imenu dostavili blago.

Če kupljeno blago plačate s kreditno kartico ali preko računa PayPal, boste preusmerjeni na spletno stran upravitelja plačilnih sistemov za upravljanje plačil, ki so samostojni upravljavci vaših podatkov, ki jih posredujete za namen izvedbe plačila. Do podatkov, ki jih posredujete za ta namen, Mond ne dostopa.

Ob podaji zahtevka za reklamacijo

V primeru, da želite uveljavljati reklamacijo ali želite vrniti kupljeni izdelek preko spleta, se o vas na podlagi pogodbe (6/1(b) GDPR) obdelujejo podatki, ki nam jih posredujete preko obrazca za vračilo: št. TRR računa, banka, pri kateri imate odprt račun, št. artikla, naziv artikla, količina naročenih in vrnjenih artiklov, razlog za vračilo izdelka ter podpis.

Podatki se obdelujejo le za namen rešitve reklamacije.

Ob prijavi na e-novice

Ob prijavi na e-novice se vaši podatki na podlagi vašega soglasja (6/1(a) GDPR) obdelujejo za tiste namene, za katere ste ob prijavi podali soglasje:

 • obveščanje o aktivnostih, storitvah, dogodkih in navdihu za branje  [v ta namen obdelujemo podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi: ime, priimek, e-pošta, mobilni telefon],
 • prejemanje prilagojene ponudbe in ugodnosti ob posebnih priložnostih [v ta namen poleg podatkov, ki nam jih posredujete ob prijavi, obdelujemo tudi podatke o obiskanih spletnih straneh upravljavca (če ste se s tem ob obisku spletne strani strinjali) ter podatke o vaših morebitnih preteklih nakupih].
 • Za pošiljanje prilagojenih ponudb uporabljamo profiliranje, v okviru katerega lahko glede na podatke, ki jih o vas obdelujemo (podatki o nakupih, podatki o obisku spletne strani, starost,..) predvidimo kakšna so vaša pričakovanja in zanimanja ter vam glede na to pošiljamo vam prilagojene e-novice.

Poleg navedenih podatkov obdelujemo tudi podatek o IP naslovu ter datumu in času prijave na e-novice. Podatki se v te namene obdelujejo vse do vašega preklica.

Prijava na e-novice je prostovoljna, od prejemanja novic pa se lahko kadarkoli odjavite s klikom na gumb Odjava v vsakokratnem elektronskem sporočilu ali s poslano zahtevo na naslov info@mondbook.com.

ČAS HRAMBE PODATKOV

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega se podatki obdelujejo. Po poteku tega časa vaše podatke izbrišemo, uničimo, blokiramo ali anonimiziramo. V določenih primerih čas hrambe podatkov določa zakonodaja, zato se podatki hranijo tako dolgo, kolikor je to potrebno zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

V primeru, da se vaši podatki obdelujejo za namen izvajanja pogodbe, se podatki hranijo ves čas trajanja pogodbenega razmerja ter na podlagi zakonitega interesa še toliko časa, kolikor je mogoče uveljavljati morebitne pravne zahtevke iz naslova pogodbe. Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica vašega soglasja oziroma do vaše zahteve za izbris podatkov.

VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov,
 • pravico do izbrisa,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov ter
 • pravico do ugovora.

Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko posredujete na elektronski naslov info@mondbook.com.

Kadar osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve imate pravico, da kadarkoli začasno ali trajno prekličete svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

Pravica do dostopa do podatkov

V okviru pravice do dostopa imate pravico od nas dobiti potrditev ali obdelujemo vaše osebne podatke, zahtevati dostop do podatkov, ki jih o vas obdelujemo in dobiti informacije o tem za katere namene se podatki obdelujejo, katere vrste osebnih podatkov, kdo so morebitni uporabniki, koliko časa jih hranimo, v primeru, da smo podatke dobili od druge osebe, tudi podatek o viru podatkov, ter podatek o avtomatiziranemu sprejemanju odločitev.

Pravica do popravka

V primeru, da so podatki, ki jih o vas obdelujemo, netočni ali nepopolni, imate pravico zahtevati popravek oziroma dopolnitev podatkov.

Pravica do izbrisa

V določenih primerih imate pravico doseči, da izbrišemo vaše podatke. To lahko dosežete v naslednjih primerih:

 • Kadar podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani.
 • Kadar prekličete privolitev v obdelavo podatkov in za obdelavo podatkov ne obstaja nobena druga pravna podlaga.
 • Kadar ste uveljavili pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa.
 • V primeru nezakonite obdelave osebnih podatkov.
Pravica do omejitve obdelave

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate tudi pravico, da zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov, v okviru katere začasno prenehamo z obdelavo vaših osebnih podatkov če:

 • Oporekate točnosti podatkov.
 • Je obdelava nezakonita ter namesto izbrisa podatkov zahtevate omejitev uporabe podatkov.
 • Podatkov za namene obdelave več ne potrebujemo, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo podatkov.
Pravica do prenosljivosti podatkov

Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi soglasja ali pogodbe z avtomatiziranimi sredstvi imate pravico, da prejmete svoje osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter jih posredujete drugemu upravljavcu.

PRAVICA DO PRITOŽBE NADZORNEMU ORGANU

Če menite, da z obdelavo osebnih podatkov kršimo določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti tudi pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu na naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV IN PROFILIRANJE

Profiliranje se izvaja le v primeru prijave na pošiljanje prilagojenih ponudb. V drugih primerih obdelave podatkov se profiliranje in avtomatizirano sprejemanje odločitev ne izvaja.

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Vaši podatki se hranijo in obdelujejo na območju EU.

DRUGI UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

MOND lahko nekatere vaše podatke, skladno z namenom obdelave, posreduje pogodbenim obdelovalcem podatkov, ki podatke obdelujejo v imenu upravljavca, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Podatki kupcev spletne trgovine se posredujejo tretjim osebam le v primeru, da so potrebni za izvedbo postopka naročila in obdelave plačil. Dostavni službi bo ponudnik zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (ime in priimek uporabnika ter naslov za dostavo in telefonsko številko). Podatke uporabljajo tretje osebe izključno za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu z izvrševanjem postopka naročila in plačila.

Ponudnik se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam (ki ne sodelujejo v postopku izvedbe naročila in obdelave plačila), razen v kolikor je to dolžan v skladu z veljavno zakonodajo, če bi to od njega zahtevale državne oblasti.

VIRI PRIDOBIVANJA OSEBNIH PODATKOV

V večini primerov podatke, ki jih o vas obdelujemo, posredujete vi sami. V primeru, če pri spletni trgovini izberete kartični način plačila, nam ponudniki plačilnega sistema posredujejo podatek o tem, ali je bilo plačilo uspešno izvedeno, pri čemer nam ne razkrijejo vaše številke bančnega računa.

RAVNANJE V PRIMERU KRŠITEV

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bomo nemudoma izvedli vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bomo o tem obvestili, prav tako pa bomo s tem seznanili tudi pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

Ljubljana, junij 2021